scroll down

Impressie bedrijventerrein Zuidpolder

Het stedenbouwkundige bureau heeft een animatie gemaakt van Bedrijventerrein Zuidpolder. Deze animatie geeft een goede indruk van de kwalitatief hoogwaardige inrichting van het bedrijventerrein.


Ligging Photo 1 Photo 2
 • Circa 25 kavels met een grootte tussen 450 en 2000 m2
 • Flexibele verkaveling mogelijk
 • Inzet op milieucategorie I en II
 • Eemnes in 2011 uitgeroepen tot best bereikbare locatie van Nederland per auto
 • Goede strategische ligging, nabij de steden Amersfoort, Almere, Amsterdam en Utrecht
 • Kwalitatief hoogwaardige inrichting met voldoende parkeergelegenheid
Logo Zuipolder
 • Groeiende
  afzetmarkt door
  realisatie van 500 woningen
  in woongebied Zuidpolder

fabriekje
 • Ondernemen in een vertrouwde omgeving met voorzieningen van het dorp Eemnes binnen handbereik
 • Lokale bedrijvigheid floreert binnen de rust en het groene karakter van de omgeving
googleplus

+ Actieve ondernemersverenigingen:

 • Belangenvereniging Zuidbuurt
 • Business Club Eemnes
 • OKE

+ Economische samenwerking in de regio

kerk rotonde
woman with board
‘Voor mijn studio zoek ik een centraal gelegen locatie in Nederland, dichtbij de snelweg, zodat ik goed bereikbaar ben voor mijn klanten en leveranciers.’ Karin Willard, zelfstandig ondernemer, Studio Faan  

Bedrijventerrein Zuidpolder

Kiest u voor ondernemen in een vertrouwde omgeving, met de voorzieningen van Eemnes binnen handbereik? Grijp uw kans en vestig uw bedrijf op Bedrijventerrein Zuidpolder. Een gewilde locatie, bestemd voor ondernemers die zoeken naar onderlinge samenwerkingen in de regio. Goed bereikbaar en centraal gelegen bij knooppunt A1/A27. Met een hoogwaardige inrichting en ruime parkeergelegenheid. Waar de lokale bedrijvigheid floreert binnen de rust en het groene karakter van de omgeving. Bovendien met een groeiende afzetmarkt in het verschiet dankzij de bouw van 500 woningen in Zuidpolder. Kortom, een unieke kans voor de toekomst van uw bedrijf.
zuidpolderbord ondergrond kaart
green_circle holland
step step step step step step step step step step step
planning

STAPPENPLAN (van kijk tot koop)

Stap 1 Interesse
Heeft u interesse? Meld u dan aan via het contactformulier. Binnen twee werkdagen nemen wij contact met u op.

Stap 2 Oriënterend gesprek
In een eerste gesprek bekijken we samen wat uw wensen en eisen zijn en welk kavel daarbij het beste past. Op basis van de verstrekte informatie bent u in staat de haalbaarheid te beoordelen.

Stap 3 Vervolggesprek(ken)
Zijn de uitkomsten van het oriënterende gesprek positief en wenst u verder te gaan met uw nieuwbouwplan? De gesprekken die volgen staan in het teken van het vaststellen van de koopovereenkomst en de daarin op te nemen voorwaarden.

Stap 4 Koopovereenkomst
Na de vervolggesprekken wordt de koopovereenkomst gesloten.

Stap 5 Bouwplan
U werkt samen met uw architect de bouwplannen verder uit. Het stedenbouwkundig bureau beoordeelt of deze plannen voldoen aan de gestelde eisen.

Stap 6 Aanvraag omgevingsvergunning
U dient uw plannen voor de bouw in bij de gemeente Eemnes. Een uitspraak rondom de omgevingsvergunning dient binnen acht weken bekend te zijn. Zes weken na het bekendmaken van de vergunning is deze, bij geen bezwaar, onherroepelijk.

Stap 7Levering grond
Na het ontvangen van de omgevingsvergunning levert de gemeente de grond bouwrijp op. Dit betekent dat de grond geschikt is voor realisatie van uw bouwplan.

Stap 8 Bouwen
U kunt starten met de bouw van uw pand.

Heeft u interesse?

Vul uw gegevens in, dan nemen we snel contact met u op.

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail adres

Telefoonnummer (overdag)

Telefoonnummer (‘s avonds)

contactpersoon

Uw contactpersoon bij
de gemeente voor vragen

Esmeralda van der Laak
Mail naar: E.vanderlaak@zuidpoldereemnes.nl 
Bereikbaar op telefoonnummer: (035) 751 33 15

U kunt ook contact opnemen met makelaar Daniëlle Minne van
Nienaber Bedrijfsmakelaars. Mail naar:
eemnes@nienaberbog.nl of bel: (035) 695 05 99